Translate

۱۳۹۹ شهریور ۵, چهارشنبه

تروریست واقعی کیست

تروریست واقعی چه کسی است؟ تروریست تروریسته، دوست تروریست تروریسته، تدارکاتچی تروریست، تروریسته، امام تروریست ، تروریسته.
هدایت اشتری لرکیتا تو نگاه میکنی تار شود جهان من

تا تو نگاه می کنی کار من آه کردن است   ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است شب همه بی تو کار من شکوه به ماه کردن است روز ستاره تا سحر تیره...