Translate

۱۳۹۹ تیر ۲۸, شنبه

آب و برق مجانی ومردم مظلوم لبنان

چهل ودوسال پیش در ۱۲ بهمن   ۱۳۵۷ خمینی به مردگانی که در قبرهای  بهشت زهرا بودند گفت ما آب وبرق را مجانی میکنیم. شمارا به مقام انسانیت میرسانیم. مردگان خیلی خندیدند وگفتند ماکه به آب وبرق نیازی نداریم اما ما بواسطه همین دینی که این آقا شده  امام آن به ماندن ابدی در این قبر مبتلا شدیم. هی روزه گرفتیم و ماه رمضان هم از جلو سینه میزدیم و از عقب هم زنجیر. همین کار هارا کردیم که خدا بما غضب کرد و گفت شما مردم ایران ذاتا زجر و درد را دوست دارید. بنابراین من شما را تا ابد در خاک مملکتتان میگذارم که خیلی بدتر از جهنم است. نوشته و تهیه کننده ویدیو. هدایت استری لرکی
تا تو نگاه میکنی تار شود جهان من

تا تو نگاه می کنی کار من آه کردن است   ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است شب همه بی تو کار من شکوه به ماه کردن است روز ستاره تا سحر تیره...